Aktualności

Światowy

Aktualności

Popularne Wiadomości

Japoński odporny, ale zobacz wyzwania ekonomiczne

W następstwie trzęsienia ziemi i tsunami z 11 marca japońska opinia publiczna jest odporna. Rzeczywiście, większość uważa, że ​​w wyniku katastrofy Japonia stanie się silniejszym narodem. I chociaż osobisty pesymizm co do przyszłości nieco się podkradł, ogólnie rzecz biorąc, ogólne poczucie osobistego dobrobytu opinii publicznej wydaje się nieco zmienione przez tragiczne wydarzenia z 2011 roku.

Kto głosuje, kto nie i dlaczego

Podsumowanie ustaleń Głosują - ale nie zawsze. W porównaniu z Amerykanami, którzy regularnie oddają karty do głosowania, są mniej zaangażowani w politykę. Są więcej

Metodologia

Metodologia badania American Trends Panel Omówienie American Trends Panel (ATP), utworzony przez Pew Research Center, jest przedstawicielem na szczeblu krajowym