Popularne Wiadomości

Kim są „kulturowi katolicy”?

Odsetek Amerykanów, których główna przynależność religijna jest katolicka, nieco spadł w ostatnich latach i obecnie wynosi około jeden na pięciu. Ale dodatkowy jeden na dziesięciu dorosłych Amerykanów (9%) uważa się za katolików lub częściowo katolików w inny sposób, nawet jeśli nie identyfikuje się jako katolik na podstawie religii.